Valsedelsdistribution

Förberedelser
8:e Februari: Tidsplanen publiceras
10:e Februari: Utylsning om distriktschefer för valsedelsdistributionen
17:e Februari: Kravspec för valsedelsdistributionsappen färdigskriven
24:e Februari: Distriktschefer börjar utses
17:e Mars: Vi får veta var vallokalerna kommer vara

EU-val
10:e April: Valsedlar levereras
12:e April: Valsedlar börjar spridas till lokalföreningar, valstugor, väljare
12:e April: Distriktschefer bör ha knytit minst två person till sig och därmed bildat ett distriktskontor
23:e April: Vi börjar efterlysa valsedelsjour och vallokalsvärdar
7:e Maj: Förtidsröstningen påbörjas
25:e Maj: Valdag

Riksdagsval
17:e Juli: Ev. distriktschefer som har avgått efter EU-valet ska vara ersatta
31:a Juli: Valsedlar levereras
31:a Juli: Distriktskontoren har full bemanning (5 pers)
1:a Augusti: Utlysning efter kommunansvariga, utläggare och valsedelsjour påbörjas
4:e Augusti: Utskick av riksdagsvalsedlarna påbörjas
4:e Augusti: Valsedlar skickas ut till utlandsröstningslokaler
21:a Augusti: Utlandsröstningen påbörjas
25:e Augusti: Alla kommunansvariga utsedda och valsedlar utskickade.
27:e Augusti: Förtidsröstningen börjar
14:e September: Valdag