Lokala Riksdagslistor

Partiet har i en medlemsomröstning fastställt partiets centrala riksdagslista. De lokal föreningar som så önskar kan dock komplettera denna med en lokal lista.

Föreningen bestämmer själv hur lokal riksdagslista ska fastställas. Ledningen rekommenderar dock föreningarna att använda medlemsmöte/extra medlemsmöte, eftersom dessa ger beslutet starkast legitimitet.

Senast den 23 februari ska föreningens riksdagslista vara inrapporterad till ledningen. Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan. För kandidater som inte finns på den centrala listan ska man efter namnet ange ålder på valdagen, samt yrke.

Senast samma dag ska till partiets snigelpostadress  (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för samtliga kandidater på listan som inte finns på partiets centrala lista. Dessa finns att skriva ut här.

Senast 25 april ska föreningen till partiet centralt (Bg 451-0061) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till partiledningen ha rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus en avgift per tusen listor, som valmyndigheten inte ännu fastställt (och som kommer att meddelas på deras hemsida ), men som antagligen kommer att vara mellan 40 och 50 kr. Vid betalningen ska anges att det avser lokal riksdagsvalsedel, samt den förening som skapat listan.