Listor till lokalval

Lokala listor ska fastställas av den lokala föreningens medlemsmöte eller extra medlemsmöte. Så för att kunna ställa upp i lokalval för Piratpartiet så måste det finnas en lokal förening där du vill ställa upp.

Den lokala föreningen bestämmer själv vilka uppgifter (exempelvis ålder, yrke, bostadsort/stadsdel) som förutom namn ska anges på listan. De uppgifterna ska i så fall anges för samtliga kandidater.

Senast den 25 mars ska

(a) Lista vara inrapporterad till ledningen. Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan. Efter namnet ska man på listan ange övriga uppgifter (ålder, bostadsort/stadsdel, yrke) man vill ha med på listan, samma uppsättningar uppgifter för samtliga kandidater.

(b) Till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ska ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för samtliga kandidater på listan. (Dessa finns att skriva ut här för kommunfullmäktigelista och här för landstingslista.)

(c) föreningen till partiet centralt (Bg 451-0061) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till ledningen rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus en avgift per tusen listor, som valmyndigheten inte ännu fastställt (och som kommer att meddelas på deras hemsida ), men som antagligen kommer att vara mellan 40 och 50 kr. Vid betalningen ska anges att det avser valsedel till lokalt val, samt den kommun/det landsting det är frågan om.