Kommunansvarig

Du anmäler dig som kommunansvarig genom att gå in på valsedelsappen, välja din kommun och sedan anmäla dig som kommunansvarig.

Som kommunansvarig så är ditt primära uppdrag att ta emot en låda med valsedlar och sedan vidarebefodra valsedlarna till de som anmält sig till att vara valsedelsutläggare i din kommun. Det sker enklast genom ni träffas på stan eller att de kommer hem till dig. Beroende på hur stor din kommun är så behöver du vidarebefodra valsedlar till mellan 5 och 25 personer. Du uppmuntras också att försöka hitta valsedelsutläggare till de vallokaler som inte har någon utläggare än.

Du kommer troligtvis behöva lägga ner mellan en och tio timmar på uppdraget, beroende på hur stor kommun det är och hur mycket tid du har möjlighet att lägga ner på att hitta valsedelsutläggare.

Uppdraget i detalj
När du anmäler dig i valsedelsappen så tar du också och anger din adress, ditt telefonnummer och din e-mail. Några dagar efter du anmält dig så kommer du få hemskickat en låda med valsedlar. Det kommer vara uträknat så du får lagom mycket valsedlar för din kommun.

Dina kontaktuppgifter kommer delas med de som anmält sig till att vara valsedelsutläggare; du kommer få ta del av deras kontaktuppgifter och de kommer få ta del av dina. Ni ska så snart som möjligt ta kontakt med varandra för att bestämma en plats där du kan överlämna valsedlar. Hur många valsedlar du ska lämna över kommer stå i valsedelsappen.

Du kommer också få möjlighet att skicka ut mail till alla partimedlemmar i din kommun. Ifall du har tid så är det jättebra ifall du använder den kontaktmöjligheten (och alla andra till buds stående medel) för att få medlemmar, kompisar, släkt och kollegor till att hjälpa till att ta hand om de vallokaler som ännu inte har någon kandidat uppskriven på sig.

Uppdraget pågår ungefär mellan den 21:a augusti och den 14:e september. Huvudfokus kommer ligga kring den 27:e augusti (då förtidsröstningen börjar) och den 14:e September (då valdagen är). Det är separata vallokaler för förtidsröstningen och för valdagen, så man arbetet måste göras två gånger, en gång inför förtidsröstningen och en gång inför valdagen.