Distriktschef och distriktskontor

Distriktschef
Som distritkschef så är du en av de sex personer i Sverige som har yttersta ansvaret för att valsedelsdistributionen fungerar.  Du har korta möten ett par gånger i veckan tillsammans med de andra distriktscheferna och valsedelsgeneralen där arbetet synkroniseras med resten av Sverige.

Totalt kommer du behöva lägga ner cirka mellan 2 – 5 timmar per vecka, fram till dagen före valdagen. Både dagen före valdagen och valdagen kommer vara heldagar.

Distriktskontor
Du ska rekrytera en grupp på två till fyra personer och tillsammans bildar ni ett distriktskontor. Distriktskontoret har ansvar för valsedelsdistributionen i din del av Sverige.

Dina medarbetare i distriktskontoret kommer mestadels behöva lägga ner tid från och med den 1:a Augusti. Uppskattningsvis cirka 1 till 3 timmar per vecka fram till dagen före valdagen. Både dagen före valdagen och valdagen kommer vara heldagar.

Det är också rekommenderat att du utser en av dina medarbetare på distriktskontoret till din vice som kan hoppa in ifall du blir sjuk eller inte hinner med.

Förberedelser inför Riksdagsvalet

Den 1:a Augusti drar arbetet igång för fullt med att försöka fylla posterna längre ner i kedjan. Distriktskontoren ska inledningsvis fokusera på att hitta kommunansvariga.

Den 15:e Augusti ska vi ha folk tillsatta i distriktskontoren.

Den 24:e Augusti ska det finnas kommunansvariga överallt. Trots att det heter kommunansvarig så behöver det inte vara exakt en kommunansvarig per kommun – små kommuner kan dela kommunansvarig med grannen. Så totalt är det cirka 25 – 30 kommunansvariga som ska hittas per distrikt.

När kommunansvariga är utsedda så ska distriktskontoren fokusera på att hjälpa de kommunansvariga att hitta valsedelsutläggare. Distriktskontoren ska också hjälpa de kommunansvariga med att lära sig hur valsedelsappen fungerar. Distriktskontoren ansvarar också för att rekrytera valsedelsjour.

Förtidsröstningen
När förtidsröstningen börjar den 27:e Augusti så ska valsedelsutläggare lägga ut valsedlar i förtidsröstningslokalerna. När de gjort de rapporterar det in i valsedelsappen. Väljare har också möjlighet att rapportera in problem. Distriktskontoret har ansvar för att ta hand om både rapporter från allmänheten och förtidsröstningslokaler där det inte har kommit in någon rapport om att valsedlar är utlagda.

Distriktskontoret sammanställer rapporterna,  kontaktar de som anmält sig till valsedelsjour och ber varje medlem i valsedelsjouren att besöka och åtgärda de vallokaler som har problem.

Detta upprepas sedan cirka var femte dag under hela förtidsröstningen; Valsedelsutläggarna besöker vallokalerna. Distriktskontoren får rapporter från valsedelsappen om vilka vallokaler som inte besökts. Distriktskontoren kontaktar valsedelsjouren som åker ut och åtgärdar.

Valdagen
Dagarna innan valdagen så fokuserar distriktskontoren på att hitta valsedelsutläggare till de vallokaler som saknar utläggare. Detta pågår till dagen innan valdagen. Den dagen fokuserar istället distriktskontoret på att pussla ihop så resterande vallokaler delas upp bland valsedelsjouren.

På valdagen så kommer distriktskontoret börja kontakta alla valsedelsutläggare som inte rapporterat in cirka klockan 10:00. Distriktskontoret gör upp listor på vallokaler där det inte är bekräftat att det finns valsedlar. Cirka klockan 11:00 ska de ha delat upp vallokalerna bland valsedelsjouren och bett dem se till att även de vallokalerna får valsedlar. Distriktskontoren spenderar sedan tiden mellan klockan 11:00 och 16:00 med att ta emot felrapporter från allmänheten och vidarebefodra dessa till valsedelsjouren. Klockan 16:00 börjar aktiviteten dö ner och det är dags att förbereda sig för att åka och fira på valvakan!