Så funkar det

Piratpartiet får i EU-valet sina valsedlar utlagda av Valmyndigheten, så där kommer vi inte behöva lägga ner så mycket arbete. Men vi tänker ändå försöka få Pirater att stå utanför alla stora vallokaler eftersom det brukar locka till sig de sista osäkra väljarna.

I riksdagsvalet och lokalvalen så kommer vi däremot INTE få våra valsedlar utlagda utan där kommer vi själva behöva bära ut alla valsedlar – och också fylla på själva när de tar slut. Det här dokumentet beskriver hur vi ska få ut valsedlarna till närmare 6000 vallokaler och säkerställa att valsedlarna finns kvar under de dryga två veckor som förtidsröstningen pågår.

Arbetet leds av valsedelsgeneralen, som är spindeln i nätet och ser till att alla delar av organisationen gör det som de ska göra. Valsedelsgeneralen heter Johan “mlg” Karlsson och kan kontaktas på valsedlar@piratpartiet.se.

Sverige delas in i 6 distrikt (exakt indelning kan ändras):

 • Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar, Öland, Kronoberg, Södra Halland)
 • Väst (Västra Götaland, Norra Halland)
 • Öst (Jönköping, Östergötland, Södermanland)
 • Mitt (Västmanland, Örebro, Värmland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg)
 • Stockholm (Stockholm, Gotland)
 • Norr (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten)

Varje distrikt leds av en distriktschef som har ansvar för var sitt distriktskontor. Förutom distriktschefen så består distriktskontoret av två till fyra medarbetare.
Distriktskontorets uppgifter är:

 • Utse och hjälpa kommunansvariga
 • Samordna aktivister inom distriktet
 • Ta emot felrapporter om saknade valsedlar från allmänheten.
 • Sköta kommunikationen med valsedelsjour
 • Svara på frågor från allmänheten om valsedlar inom distriktet

Trots att det heter distriktskontor så behöver det dock inte vara ett fysiskt kontor – de flesta distriktskontor kan lika gärna vara en chattkanal på nätet.

Nivån under distriktskontor heter kommunsamordnare. Det ska gå ungefär en kommunsamordnare på varje kommun, men ifall det är flera väldigt små kommuner som ligger nära varandra så kan de dela kommunsamordnare. En kommunsamordnares uppdrag är:

 • Ta emot en låda med valsedlar och vidarebefodra dom till valsedelsutläggare
 • Hjälpa till att hitta valsedelsutläggare till de vallokaler där det saknas
 • Vara kontakt i kommunen mot aktivister och allmänhet

Understa nivån i ansvarskjedjan heter valsedelsutläggare, och det är de som gör det faktiska fotarbetet. Valsedelsutläggare anmäler sig primärt själva genom valsedelsappen (mer om det nedan). Valsedelsutläggarens ansvar är:

 • Skriva upp sig på att lägga ut valsedlar i en eller flera vallokaler
 • Ta kontakt med kommunsamordnare för att få en bunt med valsedlar
 • Lägga ut valsedlar i de vallokaler som hen har ansvar för
 • Löpande verifiera att det finns valsedlar kvar i vallokalen och rapportera problem uppåt i kjedan.

Vid sidan om detta så finns det också något som heter valsedelsjour. Det är snabbrörliga människor (tex genom att de har bil eller snabba gympaskor) som kan rycka ut och lägga ut valsedlar ifall det saknas på något ställe. Valsedelsjouren lyder direkt under distriktskontoren och tar alltså hand om de felrapporter som distriktskontoren får från allmänheten.

Till sin hjälp så kommer också organisationen ha en valsedelsapp. Det är en interaktiv hemsida som används som kommunikationskanal. Bland annat så ska valsedelsappen hjälpa till med detta:

 • Aktivister ska kunna skriva upp sig för att hjälpa till.
 • Visa distriktskontoren vilka som är kommunsamordnare, aktivister och valsedelsjour (och även ha kontaktuppgifter till dessa).
 • Visa kommunsamordnarna vilka som är aktivister, och ha kontaktuppgifter till dessa.
 • Visa vilka vallokaler som finns och hur många valsedlar som behövs för varje vallokal.
 • Visa vem som har valsedlar just nu (så tex en valsedelsutläggare kan få valsedlar.

Valsedelsappen beskrivs mer detaljerat här.